Governing body member

GOVERNING BODY MEMBER

Governing Body Member

# Governing Body Member Designation Age Profession Qualification PWD with disability Mobile No Mail ID Address
1 Sampal Lal Panwar President President Retired MA Pranshu 9414115790 psampatlal@yahoo.com 24, Sec 9, Vidyadhar Nagar, Jaipur
2 Reva Sudeep Vice President 48 Social Service MBA Saksham 9166660222 revasudeep@gmail.com E 222 , Shyam Vatika , Ram Path , Shyam Nagar, Jaipur 302019
3 Anurag Srivastava Secretary 45 Service BE Vatsal 9214309551 shri_anurag@rediffmail.com flat 2161, Block 41, Rangoli Gardens, Maharana Pratap Marg, Panchyawala; Jaipur 302034
4 P K Saraswat Joint Secretary 53 Service M Tech Chinmay 9413394416 peeyush2612@gmail.com Flat no 76, Sector 3, Chitrakoot, Vaishali Nagar, Jaipur
5 Sushil Kumar Treasurer 58 Service MA Eco Shubham 7506575635 susnee@rediffmail.com flat 7135, Block 34, Rangoli Gardens, Maharana Pratap Marg, Panchyawala; Jaipur 302034
6 Neeru Gehlawat Governing Body Member 44 Service BA - Diploma in Autism Spectrum Disorder Vishu 9829986823 neeruashok@hotmail.com 3/282, Flat No G1, Chitrakoot, Vaishali Nagar, Jaipur
7 Arpita Yadav Governing Body Member 44 Self Employed Diploma in Learning Disability Nirbhay 9214415171 arpita34@gmail.com 201, Gyan Ganga Appt, Nirman Nagar, Jaipur 302019
8 Garima Srivastava Governing Body Member 44 Special Educator MSC, Diploma in Autism Spectrum Disorder Vatsal 9251009551 garimasrivastava369@gmail.com flat 2161, Block 41, Rangoli Gardens, Maharana Pratap Marg, Panchyawala; Jaipur 302034